Referat fra medlemsmøde 29. oktober 2008, Københavnsudvalget - Klubhuset Veksø.

 

Årets medlemsmøde for Københavnsudvalget blev afholdt i klubhuset i Veksø. Ud over udvalgets medlemmer var der mødt nogle få, men vanen tro glade og engagerede medlemmer op. Poul Poulsen repræsenterede denne aften også bestyrelsen.

Det blev til en hyggelig aften, med mange gode diskussioner, både om hvad udvalget har foretaget sig i løbet af året, hvad der skal ske henover vinteren, og om hvilke planer der er for den kommende gravhundesæson. Der blev også fortalt, lyttet og drøftet hvad der for tiden rører sig i Gravhundeklubben.

 

1. Valg af dirigent.

Traditionen tro, blev Jørgen Jensen valgt.

 

2. Valg af stemmetæller.

Marie-Louise Slettegaard blev valgt som stemmetæller.

 

3. Udvalgets beretning.

Udvalget havde igen i år valgt at dele beretningen op i de forskellige aktiviteter der er i udvalget.

Således startede Bjarne Holm Jensen med at fortælle om årets spor-aktiviteter. Han kunne berette, at der generelt for 2008 var sket en forbedring. Dvs. der har været fyldt op til sporprøverne, således at man har måttet trække lod imellem de tilmeldte hunde. Der har også været stor tilslutning til både forårets og efterårets sportræning, og der har været en masse dygtige og glade hunde. Flere af de hunde har efterfølgende været til sporprøve med fine præmieringer. Som noget nyt har der været 4 ekvipager til elite 2 træning i efteråret. Desværre må træning til elite 1 udsættes, da det pt. ikke er muligt at få plads til så mange, og så lange, spor i træningsskoven. Udvalget er glad for at flere nye sporlæggere har meldt sig på banen. Tak for det.

Det er planen, at der over vinteren skal gennemføres et sporseminar for sporlæggerne, både med en praktisk og en teoretisk del.

Bo Tonnesen kunne fortælle om hyggelige lydighedsaftener både tirsdag og onsdag i foråret, og ligeledes i efteråret, hvor træningen havde flyttet sig til mandag og onsdag. I foråret trænede Mia og Marie-Louise hvalpe og begyndere, og Tommy og John havde de øvede og super øvede. Der blev trænet alt i alt ca. 35 hunde i foråret. I efteråret var der ca. 40 hunde på træningspladsen. Igen hvor Tommy og John havde de øvede og meget øvede. Hvalpe og begynderholdene blev ramt af lykkelige omstændigheder, hvorfor Ida Thyssenfra DKK og Anita sprang til som trænere. En stor tak til deres hurtige hjælp.

Her i efteråret hvor hvalpe og begyndere flyttede til mandag, hvilket har resulteret i en mere rolig træning, frem for tirsdag, hvor der samtidig er gravoplæring. Udvalget holder fast i mandagstræningen til foråret. Nye hold starter op omkring skift til sommertid. Nærmere datoer følger på udvalgets hjemmeside, samt i Gravhunden. John og Tommy fortsætter med de øvede hold om onsdagen, og Marie-Louise træner hvalpeholdet om mandagen. Der ledes fortsat efter en træner til begynderholdet.

Jørgen Jensen og Jens Slettegaard kunne berette, at der til trods for ganske fin tilslutning til gravoplæringen om tirsdagen, er der dårlig tilslutning til prøverne. Både forårets og efterårets gravprøver er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. 5 – 6 tilmeldte hunde er desværre ikke nok til at kunne gennemføre en prøve. Som konsekvens heraf fordeles gravprøverne 2009 imellem Nordsjællandsudvalget og Københavnsudvalget. Det ene udvalg afholder prøve forår, og det andet udvalg afholder deres prøve om efteråret.

Bo Tonnesen fortæller herefter om udvalgets planer for pladsen til næste år. Der planlægges en reparation af hvalpegården, samt at klubhuset trænger til en omgang maling. Desuden drømmer udvalget om at lægge dræn bag begge oplæringsgrave, samt at overdække den ene grav. Endnu engang blev der snakket om en fælles arbejdsweekend.

 

4. Udvalgets regnskab.

Jørgen Jensen fremlagde årets regnskab, som i år er endt i minus, hvilket skyldes en del nye anskaffelser, og øget varelager. Der er indkøbt en ny plæneklipper, da den gamle beklageligvis døde, samt endnu en fryser, til opbevaring af kød til rævene, blod m.m. Der er i år også købt ind til sportræningen, hvor der bl.a. er købt nye sprøjteflasker samt sporliner til videresalg. Lydigheden er sædvanligvis den post der giver størst indtjening. Der er også plus ved gravoplæring og sportræning. Sidstnævnte dog lidt mindre i år, p.g.a. førnævnte nyindkøb. Kiosksalget er stigende, og Marie-Louise Slettegaard lover også at smøre sandwich til næste sæson. Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

5. Valg af udvalgsmedlemmer.

Jørgen Jensen og Bjarne Holm Jensen var i år på valg. Begge havde valgt at genopstille. Mia Rasmussen har valgt at trække sig pga. barsel. Udvalget takker Mia for denne gang, og mange års engagement i gravhunderegi, ønsker tillykke med barsel, og siger på gensyn. Michael Frederiksen havde på forhånd meldt ud at han gerne ville stille op – det er altid godt med nye kræfter. Alle 3 blev enstemmigt valgt.

 

6. Valg af revisor.

Jørgen Jensen fortsætter som revisor endnu et år, og den daglige kasserer post besiddes ligeledes fortsat af Poul Poulsen.

 

7. Indkomne forslag.

Da der i år ingen forslag var, blev dette punkt hurtigt lukket.

 

8. Eventuelt:

Under dette punkt kom vi vidt omkring, og flere gode og saglige diskussioner så dagens lys. Kort fortalt kunne Poul Poulsen på bestyrelsens vegne fortælle om at DKK lover at de snarest (forhåbentligt) kan få indekset i rygprogrammet op at køre. At man nu har fundet det syge gen hos ruhårede gravhunde, der giver PRA. Nu kan der derfor laves dna test på hunden, og undersøges for om hunden er bærer af det defekte gen. Der forskes på Københavns Universitet (tidligere KVL) for at finde det tilsvarende defekte gen der genererer diskusprolaps. Der blev drøftet at svenskerne har avlet intensivt for at komme PRA til livs, hvorfor de nu overvejer at lade tvungen øjenlysning falde bort. Emnet rygfotografering blev ligeledes drøftet, og vi snakkede om at tilskuddet til rygfotografering bortfalder, når indekset træder i kraft. Vi kom også kort ind på diskussionen om hvor vidt parring på tværs af varianterne, miniature og dværg bør være forbudt eller tilladt. Der blev luftet et bredt ønske om at der blev arrangeret ringtræning og trimmekursus til foråret. Det har udvalget noteret sig. Derudover blev der snakket ivrigt om vores fælles ven gravhunden, og aftenen forløb hyggelig og i god tone.

 

Alt i alt kunne udvalget takke for en hyggelig aften med mange gode debatter. Tak til de fremmødte medlemmer, og for god ro og orden.

Derefter blev der drukket kaffe og spist Gravhundekage bagt af Marie-Louise…

 

På udvalgets vegne – Marie-Louise Slettegaard