Medlemsmøde


Københavnsudvalgets medlemsmøde den 20. oktober 2010

 

Der var denne kølige efterårsdag fremmødt 12 glade gravhundefolk, heriblandt udvalget, samt Eva Sørensen som repræsentant fra bestyrelsen.

 

Aftenen forløb jf. dagsordnen.

1)      Marie-Louise blev valgt som dirigent.

2)      Marie-Louise blev valgt som stemmetæller.

3)      Udvalgets beretning:

Poul fortæller om gravoplæringen, at der i gennemsnit var 2½ fremmødte til oplæringen tirsdag aften. Tendensen afspejles i at der heller ikke kommer så mange på prøverne. Rævekontroludvalget pålægger ræveholderne en masse krav for tiden, med inspektion om hvad der skal ændres på i rævehuset. Dette er blevet efterlevet, og rævene har fået mere lys og luft. Samtidig håber vi stadig på rævehvalpe til foråret. Rævene er desuden blevet chippet til DKK’s ræveregister. Der er et påbud om at rævene ikke må gå 2 og 2 sammen, men om der henvises til ikke længere eksisterende paragraffer er der denne dag stadig uvished om – Vi afventer rævekontroludvalgets svar tilbage herpå. Vi fik i efteråret afviklet en succesfuld prøve, der startede med at rævene ikke ville blive siddende. Efter dette blev løst, forløb prøven fint uden yderligere vanskeligheder.

Bo fortæller om lydighed, at der har forår og efterår været 3 hold. Hvalpemotivation, Begynderlydighed og Øvet lydighed. I foråret var der 29 tilmeldte, og i efteråret 31 tilmeldte, hvoraf flere var avanceret fra foråret. Vi skal overveje om vi skal lave et egentlig LP1 hold til de meget øvede til næste år – evt. med en DKK instruktør.

Jon fortæller om vildtspor, at vi har afholdt sporinstruktion forår med ca. 10 hunde tilmeldte, og med ca. 6 tilmeldte hunde i efteråret. Til prøven i foråret var der så mange tilmeldte, at vi måtte lave lodtrækning, da der kun var plads til 14 hunde. Til efterårets prøve var der kun 7 tilmeldte, og vi måtte derfor aflyse en dommer. Vi forsøgte igen at afholde en ”para-sporprøve”, men i år var der kun 3 tilmeldte hunde, så denne blev desværre aflyst.

Michael kunne endvidere fortælle, at der fortsat arbejdes på at stable en ”Hundens Dag” på benene i Veksø – indtil videre har vi fået tilsagn fra en foderkonsulent og en dyrlæge. Der arbejdes videre på evt. en tanddyrlæge mm.

4)      Udvalgets regnskab blev godkendt af revisor Henrik Pedersen. Igen i år er der lidt underskud, heldigvis lidt mindre end regnskabet 2009. Dette skyldes primært, at der ikke er nogen udgifter til kursus, men i stedet indkøb af en ny græsslåmaskine. Regnskabet blev godkendt.

5)      Valg af udvalgsmedlemmer. Jørgen Jensen og Michael Frederiksen er på valg. Begge blev genvalgt.

6)      Henrik Pedersen blev valgt som revisor.

7)      Der var ingen indkomne forslag.

8)      Gravhundefolk er jo et snaksageligt folkefærd, så der blev drøftet mange sager under punktet ”Eventuelt”. Bl.a. kunne Eva Sørensen fra bestyrelsen bekræfte, at der ville blive ydet tilskud til chipning af rævene. Udvalget ville også gerne arrangere trimmekursus og udendørs ringtræning til foråret - hvis der er interesse for det? Der blev også snakket om mulighed for at opdatere hjemmesiden en smule, og evt. udsende ”Nyhedsbrev” til medlemmerne.

Tak for en dejlig aften, og på gensyn til foråret!