Medlemsmøde 10.10.2012

 

Medlemsmøde 10.10.2012.

I fineste efterårsvejr i klubhuset i Veksø.

 

1) valg af dirigent: Jette Bjerregaard

2) valg af stemmetæller: Henrik Pedersen

3)Udvalgets beretning:

Lydighed: Hen over vinteren var der vintertræning op til en LP1 prøve den 9.6. der forløb rigtig fint, og hvor prøvens bedste endda blev en gravhund! Forårets tilmeldte fordelte sig 6 LP1, 10 øvede, 12 begyndere og 10 hvalpe. Her i efteråret fordelte det sig med 6 LP1, 5 øvede, 11 begyndere og 11 hvalpe. Alt i alt en rigtig fin tilmelding. Positiv tilbagemelding fra trænerne om at de gerne vil møde op igen til foråret 2013. Ved interesse for det, kan vi arrangere hvalpemotivation hen over vinteren. Der blev spurgt om muligheden for at arrangere ringtræning hen over vinteren. Dette vil blive undersøgt mht. plads, interesse, trænere mm. ”Ny på udstilling” forløb fint, og havde 5 tilmeldte. Der var god tilfredshed omkring arrangementet, og det var rigtig hyggeligt at følges ad. Vi vil gerne gentage succesen til næste år. Vi reklamerer for det i december nummeret af Gravhunden.

Gravoplæring: Lidt færre hunde i efteråret end i foråret, men med fin økonomi i det stadig. Vi har afholdt 2 prøver i år, som vi gennemførte i fin stil, suppleret med lidt lånte ræve ude fra. Vi drømmer om en overdækning i det ene hjørne af gravene – et vinter eller forårsprojekt. Michael Frederiksen har med vores ræve hjulpet Nordsjællandsudvalget med gravoplæring om torsdagen. Hvorvidt denne ordning skal fortsætte næste år, vil blive taget op på næste udvalgsmøde.

Vildtspor: 6 deltagere i foråret og 5 deltagere til efterårets sporinstruktion. Vi har afholdt 2 prøver i år med fornuftig tilmelding, og fine resultater, selvom dommerne giver udtryk for, at enkelte hunde trænger til mere træning før prøve.

4) Udvalgets regnskab: Poul Poulsen gennemgik regnskabet. Det blev godkendt.

5) Valg af udvalgsmedlemmer: Marie-Louise Slettegaard og Jon Beck er på valg, og ønsker at genopstille. Michael Frederiksen er på valg, ønsker ikke at genopstille. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater. Udvalget fortsætter med 4 medlemmer. Kim Gregersen fortsætter som suppleant.

6) Valg af revisor: Henrik Pedersen.

7) Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

8) Eventuelt: Marie-Louise kontakter sadelmager for at få pris på sporhalsbånd. Henrik oplyser at der i Vildtsporudvalget arbejdes på et DM i spor.