Medlemsmøde

 

Referat fra Københavnsudvalgets medlemsmøde i Veksø den 12.10.2011

Tilstede fra bestyrelsen var Eva Sørensen.

Valg af dirigent: Henrik Pedersen

Valg af stemmetæller:

Udvalgets Beretning:

LYDIGHED: 29 ekvipager fordelt på 3 hold i foråret og 19 ekvipager i efteråret.

VILDTSPOR: Der har været gode dage i skoven med gode prøveresultater. Dårlig tilslutning til vores sporinstruktioner. Der blev på mødet luftet flere ideer til at afhjælpe efterspørgslen på 20- og 40-timers spor til træning.

GRAVOPLÆRING: Stor tilslutning i år! 11 hunde i gennemsnit hver tirsdag, efter den nye ”samarbejdsaftale” med de andre gravsøgende hundeklubber og jægerforbundet. Efter salg af en ræv, er der nu kun 1 ræv pr. rum. Ingen problemer med inspektionsrunderne.

Økonomi: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer: Bo Tonnesen og Poul Poulsen er på valg, og begge ønsker genvalg. Begge blev genvalgt.

Valg af revisor: Henrik Pedersen blev genvalgt.

Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt: Vi ønsker os ny opbevaring til plæneklipper mm. Skur, eller ny container, evt. midlertidig løsning med tagplader/ presenning på gammel container.

Der blev snakket om jagtduelighedsprøve og muligheder for afholdelse.

Muligheder for nyhedsbrev eller facebookprofil blev luftet. Eva Sørensen vender eventuelle facebook-problematikker med bestyrelsen og vender tilbage.

Udvalget planlægger ”et forløb op til udstilling” i forbindelse med vores udstilling i april 2012. Se nærmere i bladet.

Der er interesse for et rally-hold. Udvalget forsøger at skaffe en instruktør.