Mentalbeskrivelse august 2018

 

Mentalbeskrivelse søndag d. 26. august.

Igen i år afholder vi mentalbeskrivelse for 10 hunde. Gravhunde har fortrinsret til at deltage. Er der plads, optages øvrige racer også til deltagelse på dagen.

Tilmeldingsfrist er den 31. juli til Henrik Pedersen på e-mail kbhudv@dgk.dk

Pris for en hund, hvor ejer og fører er medlem af DGK: kr. 550,00

Pris for hunde, uden medlemskab hos DGK: kr. 650,00  

Ved tilmelding oplyses følgende:

Hundens race og variant. + DKK nr. og stambogsnavn samt hundens kaldenavn.

Ejers og førers navne og adresse + mobil tlf. nr. og E-mail adresse samt DGK medlemsnr.

 

Medlemsmøde


Vi vil gerne invitere alle interesserede til medlemsmøde mandag den 15. oktober kl 19.00, i
klubhuset i Vallensbæk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Udvalgets beretning
4. Udvalgets regnskab
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag (sendes til Marie-Louise Slettegaard senest 14 dage før)
8. Eventuelt
Udvalget er vært for kaffe, the og kage.